Pavel Čech: Dobrodružství pavouka Čendy (1-3)

Obálky knih Dobrodružství pavouka Čendy

Poeticky vyprávěný příběh pavouka a hodinové kukačky, kteří poklidně žijí na kraji města ve starém opuštěném domě, je doprovázen povedenými ilustracemi, které příběh velmi dobře dokreslují, byť na někoho mohou působit poněkud depresivně.

Poklidný život Čendy, který se naučil číst a má nejraději příběhy o Tarzanovi, a kukačky naruší nejprve příchod zloděje…

(…) Stalo se to jednou o půlnoci.
Čendovi se nechtělo spát.
Za oknem sněžilo a on si na stole četl
svého oblíbeného Tarzana.
Svitil si lampičkou, kterou mu kdysi dala světluška za to,
že ji pustil ze své sítě.

Právě když Tarzan zápasil se lvem, ovzalo se zaskřípání. (…)

… a po nějaké době demolice starého domu, ve kterém žije. Podaří se Čendovi uvolnit matičku, která kukačku drží a opustit bortící se dům dříve, než definitivně spadne?

Vzhledem k tomu, že Dobrodružství pavouka Čendy má tři díly, mohu prozradit, že kukačka s Čendou na zádech z padajícího domu vylétla včas a zamířila k lesu.

V lese čeká Čendu (i kukačku) nejedno dobrodružství. Společně s pavoučkem zjišťujeme: Co je to Ňomura? Kdo se skrývá v kouřící pýchavce? Jak vypadá pavouk (pavoučice) s hvězdičkou?

(…) Každý den vyrážel na průzkumné výpravy do okolí.
Nejvíc se bál toho, že zabloudí.
Ještě že jsem pavouk a můžu za sebou táhnoutu pavučinu,
říkával si první dny Čenda.
Šťávou z borůvky si na kus březové kůry
nakresli mapu okolí.
A některá místa si pojmenoval. (…)

Na konci druhého dobrodružství zůstává opět spousta nezodpovězených otázek:
– Jaké dobrodružství Čenda ještě zažije?
– Jak asi skončí Čendova záchranná výprava?
– Podaří se mu zachránit pavoučici Janu a unikne všem nástrahám, které na něj na cestě číhají?

(…) Najednou se mu zdálo, že v převalujícím se dýmu
zahlédl stromy. Ano, to je přece borový les,
a támhle je náš kámen… a támhle potok.
Dým se začal znovu kroutit, objevil se jiný obraz.
Bílý dům s červenou střechou.
Poslední, co Čenda v rudé mlze zahlédl,
byla malá sklenička na stole a v ní… Jana! (…)

Knihy o pavoukovi Čendovi se čtou jedním dechem, jsou plné dobrodružství, přátelství i tajemství. Při jejich čtení se nebudou nudit děti ani dospělí. Knihy vychází i v kapesním formátu, který je vhodný nejen na cesty vlakem.


ČECH, Pavel. Dobrodružství pavouka Čendy. Vyd. 2. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2014. ISBN 978-80-87595-28-2.
ČECH, Pavel. 2. dobrodružství pavouka Čendy: [v lese]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2014. ISBN 978-80-87595-36-7.
ČECH, Pavel. 3. dobrodružství pavouka Čendy: [vše ztraceno]. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2015. ISBN 978-80-87595-40-4.i